Dit kunt u van ons verwachten

Zorgkantoor DSW vervult de rol van zorgkantoor voor de regio Westland, Schieland, Delfland. Als zorgkantoor maken we afspraken met zorgaanbieders over de zorg die zij kunnen bieden, zodat er voldoende aanbod is en de aangeboden zorg van een goede kwaliteit is. Daarnaast verstrekken we informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz) en helpen we mensen om de zorg te krijgen waar zij recht op hebben. Tevens regelen we de administratieve afhandeling rondom de persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

Visie en doelstellingen 

Visie
Zorgkantoor DSW staat tussen de cliënt en professionele organisaties in. Samenwerking is noodzakelijk om voor cliënten passende en kwalitatief hoogwaardige Wlz-zorg te realiseren. 

Onze visie luidt dan ook:
‘Zorgkantoor DSW zet zich in samenwerking met de regionale partijen in voor cliëntgerichte, toegankelijke, doelmatige en kwalitatief hoogwaardige Wlz-zorg voor cliënten in de regio Westland, Schieland en Delfland. Het zorgkantoor schept hiervoor de voorwaarden door met zorginstellingen en andere organisaties uit de zorgketen samen te werken. Constructief ondersteunen van contact tussen ketenpartijen en stimuleren van samenwerkingsrelaties tussen deze partijen zijn hierbij van belang.’


Doelstellingen
Zorgkantoor DSW heeft onderstaande doelstellingen, welke aansluiten op de door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) geformuleerde hoofdtaken van de zorgkantoren.

• Service aan cliënten;
• Contracteren van zorg gericht op doelmatigheid en kwaliteit; 
• Monitoring en bewaking geldstromen; 
• Professionele organisatie.


 

Eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u een factuur. Op de website van het CAK vindt u hier meer informatie over.