Wlz-indiceerbaren

Een groep van ongeveer 14.000 cliënten had in 2016 een indicatiebesluit van het CIZ met functies en klassen tot 31 december 2016. Het CIZ heeft de zorgaanvraag van de groep cliënten (Wlz-indiceerbaren) in de loop van 2016 opnieuw beoordeeld. Als u in deze groep valt, is een van de volgende situaties voor u van toepassing:

  • U blijft in de Wlz: u heeft een zorgprofiel vanaf 1 januari 2017 of eerder;
  • U stroomt uit naar de zorgverzekeringswet of gemeente per 1 juli 2017;
  • U heeft een nieuw indicatiebesluit tot 31 december 2019 (ADL cliënten).
  • U blijft in de Wlz omdat u een zorgprofiel heeft per 1 januari 2017 of eerder

U heeft van het CIZ een indicatiebesluit ontvangen met functies en klassen tot en met 31 december 2016 en een zorgprofiel vanaf 1 januari 2017. Om te zorgen dat u er vanaf 1 januari 2017 niet op achteruit gaat komt u in aanmerking voor de vangnetregeling. Dit betekent dat u uw huidige zorg kunt behouden tot en met 31 december 2019. Hiervoor hoeft u niets te doen: het zorgkantoor regelt dit voor u. Heeft u uw zorgprofiel in 2016 al in laten gaan? Dan verandert er niets voor u, de zorg die u nu ontvangt loopt door in 2017.

U stroomt uit naar de zorgverzekeringswet of gemeente per 1 juli 2017 Het zorgkantoor verlengt de zorg die u op 31 december 2016 ontvangt tot en met 30 juni 2017. Daarna wordt uw zorg niet meer vergoed vanuit de Wlz. U stroomt per 1 juli 2017 uit naar de zorgverzekeringswet of gemeente.

U heeft een nieuw indicatiebesluit tot 31 december 2019 (ADL cliënten) Een kleine groep cliënten heeft een nieuw indicatiebesluit met functies en klassen gekregen tot en met 31 december 2019. Als u in deze groep valt, verandert er voor u niets vanaf 1 januari 2017.

Bijzondere groepen en overgangsregelingen