Eigen bijdrage

Iedereen die Wlz-zorg ontvangt en 18 jaar of ouder is, moet een deel van de kosten zelf betalen. Dit wordt de ‘eigen bijdrage’ genoemd. De regeling voor de eigen bijdrage is door de overheid bepaald. Sinds 1 januari 2008 wordt de eigen bijdrage voor Wlz-zorg berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Sinds 1 januari 2015 wordt ook de eigen bijdrage voor het pgb door het CAK vastgesteld en geïncasseerd.

Hoogte van uw eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie. Hierbij wordt er gekeken naar:

  • uw leeftijd
  • uw inkomen en vermogen
  • uw gezinssamenstelling
  • uw indicatie

Er zijn binnen de Wlz twee regelingen voor de eigen bijdrage, die door het CAK uitgevoerd worden:

  • Zorg zonder verblijf
  • Zorg met verblijf

Rekenhulp

In de rekenhulp van het CAK kunt u zelf uw maximale eigen bijdrage berekenen.